طراحی نرم افزار تور مجازی بازدید از امامزادگان شهرستان سیرجان ، این نرم افزار شامل تصاویر عکس های پاناروما 360 درجه میباشد که امکان این را می دهد که با حرکت موس برای تصویر از تمامی نقاط موجود در تصویر بازدیدکرد