تعرفه قیمت طراحی لوگو ، آرم و نشانه

طراحی نشانه نوشتاری (لوگو تایپ یا مونو گرام)                                                       قیمت پایه 8,500,000 ریال
........................................................................................................................................................................

• نشانه های حرفی یا مونوگرام (Monogram) : طراحی نشانه با استفاده از حروف اول کلمات
• نشانه های کلمه ای یا لوگوتایپ (Logotype) : طراحی یک نشانه با نوشته کامل

 

طراحی نشانه تصویری (لوگو) و نشان (ساین)                                                        قیمت پایه 8,500,000 ریال
........................................................................................................................................................................

• طراحی نشانه با رابطه مفهومی ، رابطه مستقیم ، رابطه غیر مستقیم ، بدون ارتباط و طراحی نشانه بر اساس حرف اول

 

 

تعرفه قیمت طراحی وب سایت

قیمت طراحی وب سایت بستگی به سفارش مشتری متغیر میباشد                                   قیمت پایه 15,000,000 ریال